Ακτινοσκοπική επιβεβαίωση θέσης μεσακανθίου προθέματος

Ακτινοσκοπική επιβεβαίωση θέσης μεσακανθίου προθέματος

BacJac X-Ray confirmation