ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Η σπονδυλική στήλη - Αντιμετώπιση - Θεραπεία - Διάγνωση. Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (Minimally Invasive Techniques)Η σπονδυλική στήλη. Παθήσεις και αντιμετώπιση.

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης περιλαμβάνουν ανωμαλίες που αφορούν τους σπονδύλους, τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, τις νευρικές ρίζες και τον νωτιαίο μυελό.

Οι πιο συνήθεις παθολογίες που συναντώνται στην σπονδυλική στήλη είναι η εκφύλιση των μεσοσπονδύλιων δίσκων, με τη μορφή κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου και η οσφυική ή αυχενική στένωση.

Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, μας επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη αντιμετώπιση των εκάστοτε παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, με επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας και ελάχιστης επεμβατικότητας. εξασφαλίζοντας έτσι τη βελτιστοποίηση της αποκατάστασης του ασθενούς.

Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας για να μάθετε περισσότερα για την στην σπονδυλική στήλη και τις παθήσεις της

καθώς και τις Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης (Minimally Invasive Techniques) για την αντιμετώπιση αυτών των παθήσεων, καθώς και τις τεχνικές αντιμετώπισης Χρόνιου Πόνου.

Call Now Button