Neurosurgery Dr. Stoforou

ΜΙΚΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΤΟΞΙΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗ / ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗ

Τι είναι η μικρενδοσκοπική διαδερμική διαμεσοτόξια αποσυμπίεση / πεταλεκτομή;

Μικροενδοσκοπική διαδερμική διαμεσοτόξια αποσυμπίεση/πεταλεκτομή είτε οσφυϊκή είτε αυχενική  είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται ελάχιστα επεμβατικά ένα τμήμα του οστού στο πίσω μέρος του σπονδύλου (πέταλο) για να δημιουργηθεί χώρος έτσι ώστε να μην πιέζονται ο νωτιαίος μυελός ή τα νεύρα στον σπονδυλικό σωλήνα.  Η πίεση αυτή προκαλείται συνήθως από υπερπλασία στου οστού (οστεόφυτα)  ή υπερτροφία ωχρών συνδέσμων που αναπτύσσονται μέσα στον σπονδυλικό  σωλήνα και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε μοίρα της σπονδυλικής στήλης αλλά είναι πιο σύνηθες να εμφανίζεται στην οσφυϊκή και στην αυχενική μοίρα.

 

Η Μικροενδοσκοπική διαδερμική διαμεσοτόξια αποσυμπίεση/πεταλεκτομή είναι επέμβαση που πραγματοποιείται όταν οι αποτυγχάνουν οι συντηρητικές θεραπείες – όπως η φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία – και τα συμπτώματα δεν υποχωρούν.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι ο πόνος στη μέση που επεκτείνεται στα πόδια μαζί με αιμωδίες (μουδιάσματα) όταν ο ασθενής σηκώνεται όρθιος και προσπαθεί να περπατήσει. Συνήθως εμφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά και μετά από μερικά μέτρα περπατήματος. Ο ασθενής αναγκάζεται να σταματήσει, να καθήσει να ξεκουραστεί για να μπορέσει να συνεχίσει.  Αυτή η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται ως νευρογενής διαλλείπουσα χωλότητα.

Πότε συνιστάται η πεταλεκτομή;

Όταν τα συμπτώματα του ασθενούς επιδεινώνονται και ο πόνος και τα μουδιάσματα γίνονται έντονα σε μικρό χρονικό διάστημα ή σε μικρή απόσταση περπατήματος και πολλές φορες όταν εμφανίζεται αδυναμία στήριξης σε όρθια θέση, η επέμβαση επιβάλλεται.

Η γιατρός σας μπορεί να συστήσει πεταλεκτομή, εάν:

  • Η συντηρητική θεραπεία, όπως η φαρμακευτική αγωγή ή φυσιοθεραπεία, έχει αποτύχει να βελτιώσει τα συμπτώματά.
  • Υπάρχει μυϊκή αδυναμία ή μούδιασμα κατά την όρθια θέση ή αδυναμία στο περπάτημα
  • Όταν υπάρχει απώλεια ελέγχου των ούρων ή των εντερικών κενώσεων.

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Η Μικροενδοσκοπική διαδερμική διαμεσοτόξια αποσυμπίεση/πεταλεκτομή πραγματοποιείται με γενική αναισθησία.

Η τομή πραγματοποιείται μετά ακτινοσκοπική επιβεβαίωση του επιπέδου που πάσχει. Οι μύες της περιοχής διατείνονται με ειδικούς διαστολείς για να αποκαλυφθεί το σημείο της στένωσης. Υπό χειρουργικό μικσροσκόπιο ή ενδοσκόπιο και ειδικά μικροεργαλεία αφαιρείται το τμήμα του οστού και ο υπερτροφικός ωχρός σύνδεσμος που πιέζει τον νωτιαίο μυελό ή τις νευρικές ρίζες και ανάλογα με τα ευρήματα του εκάστοτε ασθενούς συμπληρώνεται με τις αντίστοιχες αποσυμπιέσεις των νεύρων με τρηματεκτομές.

Αν συνυπάρχει και κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, τότε η χειρουργός εκτός από το οστό ακι τον ωχρό σύνδεσμο αφαιρεί και τα τμήματα του κατεστραμένου μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Αν επίσης υπάρχει μετατόπιση σπονδύλων (σπονδυλολίσθηση) με συνδοδό αστάθεια της σπονδυλικής στήλης, μπορεί να είναι αναγκαία και η σταθεροποίηση των σπονδύλων μεταξύ τους με κάποια μορφή σπονδυλοδεσίας.

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Μικροενδοσκοπικής διαδερμικής διαμεσοτόξιας αποσυμπίεσης ένατνι της κλασσικής πεταλεκτομής:

Κατά τη διενέργεια της Μικροενδοσκοπικής διαδερμικής διαμεσοτόξιας αποσυμπίεσης  αφαιρείται ελάχιστο τμήμα του οστού (πετάλου του σπονδύλου) με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μετεγχειρητκής αστάθειας της σπονδυλικής στήλης και μεταγενέστερα της ανάγκης για σταθεροποίηση αυτής με σπονδυλοδεσία έναντι της κλασσικής πεταλεκτομής όπου πραγματοποιούταν αφαίρεση όλου του πετάλου του σπονδύλου.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές μιας πεταλεκτομής;

Η Μικροενδοσκοπική διαδερμική διαμεσοτόξια αποσυμπίεση/πεταλεκτομή είναι γενικά μια ασφαλής επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, όπως κάθε χειρουργική επέμβαση έχει κάποιους κινδύνους.

Οι πιθανές λοιπόν επιπλοκές είναι:

  • Αιμορραγία
  • Μόλυνση
  • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση
  • Τραυματισμός του νευρικού ιστού
  • Τρώση της σκληράς μήνιγγας και εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού

Παρ’ όλα αυτά όμως λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την αποφυγή αυτών των επιπλοκών και ευτυχώς χάρη στα νέα φαρμακευτικά πρωτόκολλα καθώς και στις νεώτερες μικροχειρουργικές τεχνικές με τη βοήθεια του μικροσκοπίου και των ενδοσκοπίων, οι επιπλοκές αυτές συμβαίνουν σε ποσοστό κάτω του 0,5%.

Ποια είναι η διάρκεια νοσηλείας;

Συνήθως ο ασθενής μετά το χειρουργείο κινητοποιείται το ίδιο βράδυ της επέμβασης και παραμένει συνήθως στο νοσοκομείο για 24 ώρες.

Μπορεί να επιστρέψει κανείς στις δραστηριότητές του συνήθως μέσα σε δέκα ημέρες ανάλογα βεβαίως και με την προεγχειρητική νευρολογική κατάσταση.

Η νευρολογική βελτίωση είναι συνήθως άμεση και θεαματική, αλλά σε βαριές περιπτώσεις συνιστάται και φυσικοθεραπεία ενδυνάμωσης.