Δίπλα στον ασθενή με έμπειρη και καταρτισμένη ιατρική ομάδα

Δίπλα στον ασθενή με έμπειρη και καταρτισμένη ιατρική ομάδα

Δίπλα στον ασθενή με έμπειρη και καταρτισμένη ιατρική ομάδα

Δίπλα στον ασθενή με καταρτισμένη ιατρική ομάδα για βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Νευροχειρουργός Στοφόρου, Neurosurgeon, Neurochirurgue, Stoforou

Comments are closed.