ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης (Minimally Invasive Surgery- ΜΙS, Minimally Invasive Spine Surgery - ΜΙSS) τα βασικά πλεονεκτήματα και ο στόχος τους.

Στόχος είναι η αποσυμπίεση των νευρικών δομών που πάσχουν (νεύρα, νωτιαίος μυελός) και η σταθεροποίηση των σπονδυλικών σωμάτων και των αρθρώσεων, εφ’ όσον είναι αναγκαίο, με το ελάχιστο δυνατό τραύμα στους υγιείς ιστούς. Σε αντίθεση με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης, οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές προσεγγίσεις είναι ταχύτερες, ασφαλέστερες και απαιτούν λιγότερο χρόνο ανάρρωσης.

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης και τα βασικά πλεονεκτήματα:

 • Μικρότερη δερματική τομή-καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Λιγότερη απώλεια αίματος
 • Ελάχιστη ή μηδαμινή τομή στους μύες
 • Μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικής μόλυνσης
 • Ταχύτερη ανάρρωση και αποκατάσταση μετά από το χειρουργείο
 • Ελαχιστοποίηση λήψης φαρμάκων μετεγχειρητικά

Επιπλέον, ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις MIS εκτελούνται στα Χειρουργεία μιας ημέρας (ODS) και πραγματοποιούνται με τοπική αναισθησία.*Είναι απαραίτητο βεβαίως να διευκρινισθεί ότι, όπως και στις ανοιχτές χειρουργικές επεμβάσεις, έτσι και τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην σπονδυλική στήλη, υπάρχει πιθανότητα επιπλοκών, όπως:

 • Παρενέργειες του αναισθητικού
 • Απώλεια αίματος μη αναμενόμενη
 • Τοπικές μολύνσεις στο τραύμα, άσχετα με το μέγεθος της τομής

*Επίσης πάντα υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί, απαιτώντας έτσι είτε μια δεύτερη επέμβαση, είτε να μετατραπεί σε ανοιχτή χειρουργική παρέμβαση.

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης και η λίστα παθήσεων που μπορεί να αντιμετωπισθούν:

 • Εκφυλισμένος μεσοσπονδύλιος δίσκος
 • Κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Οσφυϊκή στένωση
 • Σκολίωση
 • Λοιμώξεις σπονδυλικής στήλης
 • Σπονδυλική αστάθεια
 • Κατάγματα σπονδυλικής στήλης
 • Όγκοι Σπονδυλικής στήλης και Νωτιαίου μυελού

Τι εννοούμε όταν λέμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χειρουργικής σπονδυλικής στήλης;

Τα σπονδυλικά νεύρα, οι σπόνδυλοι και οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται βαθιά κάτω από το δέρμα μέσα στο σώμα μας, και κάθε επέμβαση για να τα προσπελάσουμε απαιτεί μετακίνηση ή κόψιμο των μυών για να μην εμποδίζουν στην χειρουργική επέμβαση. Με τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, οι μυϊκές μάζες ουσιαστικά παρεκτοπίζονται με προοδευτική εισαγωγή και διάταση δι’ αυτών ειδικών διαστολέων. Οι διαστολείς αυτοί ουσιαστικά δεν κόβουν τις μυϊκές μάζες αλλά τις διατείνουν για να δημιουργήσουν δίοδο που θα χρησιμοποιηθεί για την είσοδο των χειρουργικών εργαλείων αλλά και μικροσκοπικών καμερών που θα προσφέρουν καλύτερη οπτική στο χειρουργικό πεδίο. Διάφορες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να ελαχιστοποιηθεί το χειρουργικό τραύμα κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικών χειρουργείων στη σπονδυλική στήλη, όπως:

 • Διαδερμική δισκοπλαστική (Τοπική αναισθησία/μέθη)
 • Διαδερμική εφαρμογή ραδιοσυχνότητας στον νωτιαίο μυελό (Τοπική αναισθησία/μέθη)
 • Τοποθέτηση μεσακανθίου προθέματος για οπίσθια δυναμική σταθεροποίηση σπονδυλικής στήλης. (Τοπική αναισθησία/μέθη)
 • Διενέργεια επέμβασης μικροδισκεκτομής ή ενδοσκοπικής δισκεκτομής μέσα από κυλινδρικούς διαστολείς (Γενική αναισθησία ή τοπική αναισθησία)
 • Διαδερμική τοποθέτηση ράβδων και βιδών για σπονδυλοδεσία, δηλαδή ακινητοποίηση και σταθεροποίηση μ’ αυτό τον τρόπο του τμήματος της σπονδυλικής στήλης, σε περιπτώσεις που υπάρχει αστάθεια. (Γενική αναισθησία) Κατά την διαδερμική σπονδυλοδεσία τοποθετούνται οι βίδες και οι ράβδοι διαδερμικά, δηλαδή μέσα από μικρές τομές του δέρματος και καθοδηγούμενες ακτινοσκοπικά, μέσω συρμάτων-οδηγών, τοποθετούνται στο επιθυμητό σημείο των σπονδυλικών σωμάτων. Οι βίδες αυτές έχουν προσωρινές επεκτάσεις που βγαίνουν έξω από το δέρμα και χρησιμεύουν στην διευκόλυνση της τοποθέτησης των ράβδων και της σταθεροποίησης αυτών. Στο τέλος της επέμβασης αφαιρούνται.
 • Κυφοπλαστική - Σπονδυλοπλαστική Ενδείκνυνται σε κατάγματα σπονδυλικής στήλης χωρίς πίεση επί του νωτιαίου μυελού και συνεπώς χωρίς νευρολογική σημειολογία. Στην κυφοπλαστική ο ιατρός εισάγει ένα εκπτυσσόμενο μπαλόνι για την ανόρθωση του σπονδύλου που έχει καθιζάνει, ενώ στην σπονδυλοπλαστική, ο χειρουργός εισάγει ακρυλικό τσιμέντο στον σπόνδυλο για την σταθεροποίηση του κατάγματος
 • Πλάγιες προσπελάσεις σπονδυλικής στήληςΣε μερικές περιπτώσεις, ειδικά στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, η προσπέλαση αυτής από τα πλάγια έχει κάποιο πλεονέκτημα όσον αφορά τον μετεγχειρητικό πόνο, λόγω περιορισμένου τραύματος σε μύες. Η προσπέλαση πραγματοποιείται με τον ασθενή σε πλάγια θέση. Στη συνέχεια η επέμβαση γίνεται πάλι με τη χρήση διαστολέων που φθάνουν ως τα σπονδυλικά σώματα και μεσοσπονδύλιο δίσκο, από την πλάγια οδό.
 • Θωρακοσκοπικές προσπελάσεις της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Αυτές χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προσπέλαση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, δια μέσου της θωρακικής κοιλότητας. Με τη βοήθεια του θωρακοσκοπίου, δηλαδή ενός ενδοσκοπίου για τον θώρακα, είναι δυνατή η προσπέλαση της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θωρακοσκοπική μέθοδος απαιτεί πολλαπλές οπές στο θωρακικό τοίχωμα έτσι ώστε να μπορούν να μπουν η κάμερα και τα μικροεργαλεία για την επέμβαση.
 • Σπονδυλική σταθεροποίηση χωρίς σπονδυλοδεσία
  • Οπίσθιων στοιχείων (ακανθώδεις αποφύσεις, οπίσθιος μεσακάνθιος σύνδεσμος)
  • Πρόσθιας κολώνας σπονδυλικής στήλης (μεσοσπονδυλίου δίσκου, σπονδυλικών σωμάτων)
   • Ελάχιστα επεμβατική πλάγια διασωματική σταθεροποίηση (Minimally Invasive Lateral Interbody Fusion)
   • Ελάχιστα επεμβατική οπίσθια διασωματική σταθεροποίηση (Minimally Invasive Posterior Lumbar Interbody Fusion - PLIF)
   • Ελάχιστα επεμβατική διατρηματική διασωματική σταθεροποίηση (Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion - TLIF)
   • Ελάχιστα επεμβατική οπίσθια θωρακική σταθεροποίηση (Minimally Invasive Posterior Thoracic Fusion)

Κλείστε ραντεβού για να ενημερωθείτε από τον γιατρό σας ποια θεραπευτική μέθοδος είναι κατάλληλη για εσάς.

Call Now Button