Neurosurgery Dr. Stoforou

ΝΕΥΡΑΛΓΙΑ ΤΡΙΔΥΜΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Τι είναι η νευραλγία τριδύμου νέυρου;

Η νευραλγία τριδύμου νέυρου ή η νευραλγία του τριδύμου, χαρακτηρίζεται από έντονο, διαξιφιστικό πόνο στο πρόσωπο, και θεωρείται ένας από τους χειρότερους πόνους που μπορεί να εμφανισθεί στον άνθρωπο.

Που οφείλεται η νευραλγία τριδύμου νέυρου;

Η Κλασσική νευραλγία τριδύμου νέυρου οφείλεται σε μη φυσιολογική λειτουργία του

τρίδυμου νεύρου (5ηςεγκεφαλικής συζυγίας) και συνήθως προκαλείται από πίεση στο νεύρο από γειτονικό αγγείο, στην περιοχή έκφυσής του από το στέλεχος του εγκεφάλου. Αυτό προκαλεί ερεθισμό του τριδύμου νεύρου και μη φυσιολογικές εκφορτίσεις που δίνουν τον χαρακτήρα του πόνου σαν να περνάει ηλεκτρικό ρεύμα στη νευραλγία του τριδύμου. Μπορεί όμως να οφείλεται και σε Όγκους ή Σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά συνήθως η συμπτωματολογία της διαφέρει και χαρακτηρίζεται ως Άτυπη νευραλγία τριδύμου νέυρου.

 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Κλασσικής και της Άτυπης νευραλγίας του Τριδύμου;

Τα χαρακτηριστικά του πόνου στο πρόσωπο μας βοηθούν να θέσουμε τη σωστή διάγνωση της Νευραλγίας του Τριδύμου και αυτό είναι κριτικής σημασίας για την επιλογή της θεραπείας για την βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών.

Τα χαρακτηριστικά του πόνου στην κλασσική νευραλγία τριδύμου νέυρου είναι:

 1. Η κατανομή του πόνου ακολουθεί τους τρεις κλάδους του νεύρου
 2. Έχει επεισοδιακό χαρακτήρα, δηλαδή ο πόνος έρχεται και φεύγει κατά διαστήματα
 3. Ο πόνος είναι σαν ηλεκτρικό ρεύμα
 4. Έχει σημεία ενεργοποίησης, δηλαδή ο πόνος ξεκινά με την μάσηση ή την ομιλία κτλ
 5. Η νευρολογική εξέταση είναι φυσιολογική
 6. Ανταποκρίνεται στην θεραπεία με Tegretol

Τα χαρακτηριστικά του πόνου στην άτυπη νευραλγία τριδύμου νέυρου είναι:

 1. Συνεχής πόνος χωρίς μεσοδιαστήματα ελεύθερα πόνου
 2. Αίσθημα καύσου
 3. Η κατανομή δεν είναι αντίστοιχη ανατομικά της κατανομής του νεύρου,
 4. Ο πόνος μπορεί να περνάει την μέση γραμμή του προσώπου

Πώς γίνεται η διάγνωση της νευραλγίας τριδύμου νέυρου;

Η διάγνωση της νευραλγίας τριδύμου νέυρου μπαίνει από το λεπτομερές ιστορικό του ασθενούς σε συνδυασμό με Μαγνητική Τομογραφία του εγκεφάλου.

Η μαγνητική Τομογραφία πραγματοποιείται για δύο λόγους:

 1. Τον εντοπισμό του αγγείου που πιέζει το νεύρο στην περιοχή εξόδου του από το εγκεφαλικό στέλεχος και
 2. Για τον αποκλεισμό άλλης παθολογίας που μπορεί να υποκρύπτεται, όπως ένας όγκος εγκεφάλου ή κάποια απομυελινωτική νόσος (Σκλήρυνση κατά πλάκας)

Ποια είναι η θεραπεία για τη νευραλγία τριδύμου νέυρου;

Κατ’ αρχήν η θεραπεία είναι φαρμακευτική αγωγή με Tegretol, Gamapentin ή Lyrica

Σε περίπτωση μη επαρκούς ύφεσης του πόνου ή λόγω σοβαρών παρενεργειών στην φαρμακευτική αγωγή, εξετάζονται οι εναλλακτικές θεραπείες, βάσει του ιστορικού, της ηλικίας, των συνοδών ιατρικών προβλημάτων και της προσωπικής επιλογής του ασθενούς, εφ’ όσον ενημερωθεί λεπτομερώς για τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές επιπλοκές.

Οι επεμβατικές θεραπείες που είναι στη διάθεσή μας είναι:

 1. Διαδερμικές, καταστροφικές επί του νεύρου τεχνικές με εφαρμογή Ραδιοσυχνότητας, Γλυκερόλης, Διατεινόμενου μπαλονιού ή Ακτινοχειρουργικής
 2. Ανατομικές, όπως η Μικροαγγειακή αποσυμπίεση του τριδύμου νεύρου

Αναλυτικότερα, οι Διαδερμικές τεχνικές έχουν σαν στόχο το Γασσέριο γάγγλιο στη βάση του κρανίου. Πραγματοποιούνται δια βελόνης καθοδηγούμενης ακτινοσκοπικά, και είτε εφαρμόζεται ραδιοσυχνότητα, είτε εγχύονται φαρμακευτικές ουσίες, είτε εφαρμόζεται ένα διατεινόμενο μπαλόνι, που προκαλούν μερική απενεργοποίηση ή καταστροφή του νεύρου. Αντενδείκνυται για νευραλγίες 1ου κλάδου, διότι υπάρχει κίνδυνος υπαισθησίας στο μάτι και τον κερατοειδή.

Η Ακτινοχειρουργική αποτελεί εφαρμογή στοχευμένης ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας, 5-8mm από την περιοχή εξόδου του τρίδυμου νεύρου από το στέλεχος του εγκεφάλου. Στόχο έχει να προκαλέσει μία βλάβη στο νεύρο τέτοια που να σταματήσει ο πόνος αλλά να μην χάσει την λειτουργικότητά του το νεύρο, δηλαδή να μην αλλάξει ή χαθεί η αισθητικότητα στο πρόσωπο. Η επιτυχία της Ακτινοχειρουργικής εξαρτάται από τη δόση της ακτινοβολίας και κυμαίνεται από 58-83%. Το ποσοστό της δυσαισθησίας στο πρόσωπο κυμαίνεται από 2-4% σε χαμηλότερες δόσεις, και σε 15% σε υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας.

Η Μικροαγγειακή αποσυμπίεση του τρίδυμου νεύρου, αποτελεί μια πιο επεμβατική μεν παρέμβαση, αλλά είναι ανατομική επέμβαση, χωρίς να προκαλεί καταστροφή στο νεύρο. Στόχο έχει την μετάθεση του αγγείου που πιέζει το τρίδυμο στην έξοδό του από το εγκεφαλικό στέλεχος , έτσι ώστε να μην υπάρχει πίεση και ερεθισμός αυτού. Πραγματοποιείται από μία οπή διαμέτρου 3 εκ. στο πίσω μέρος του κρανίου. Η νοσηλεία διαρκεί 2-3 ημέρες. Η επέμβαση έχει ποσοστό επιτυχίας 90%, με κίνδυνο υποτροπής 10% σε 8-10 έτη. Το ποσοστό των επιπλοκών κυμαίνεται στο 3%.

Πώς θα επιλέξω ποια θεραπεία είναι η κατάλληλη για μένα;

Πάντα η πρώτη επιλογή για τη θεραπεία της νευραλγίας του τριδύμου νεύρου είναι φαρμακευτική.

Σε περίπτωση που η νευραλγία τριδύμου νέυρου δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στη φαρμακευτική αγωγή, ή οι παρενέργειές της είναι σοβαρές, τότε η επιλογή της βέλτιστης επεμβατικής θεραπείας γίνεται σε συνάρτηση με την ηλικία του ασθενούς, το είδος και την εντόπιση της νευραλγίας του τριδύμου νεύρου, τη συν νοσηρότητα και την προτίμηση του ασθενούς ως προς συγκεκριμένη θεραπεία. Όλα τα παραπάνω πρέπει να συνεκτιμηθούν και να εξηγηθούν αναλυτικά από τον γιατρό σας οι εναλλακτικές, μαζί με τα πλεονεκτήματα και τις πιθανές παρενέργειες/επιπλοκές της κάθε μίας θεραπείας.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις εναλλακτικές θεραπείες για το πρόβλημά σας.